Artikel 1 – Webshop Jel van Rijn

1.1.
 Deze webwinkel is van Jel Van Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52316882 en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Hier kunt u mijn KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook mijn contactgegevens.

1.2.
De webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Ik streef naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.
Ik verstrek uw persoonsgegevens nooit aan derden. Wel houd ik een administratie bij en indien de Belastingdienst inzage in onze administratie verlangd zal ik deze verlenen.
Indien ik uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zal ik altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4.
De webshop verplicht ons om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies.
U leest hier meer over in mijn  Cookie Policy.

1.5.
Ik ben verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.6.
De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7.
Ik streef ernaar om u ten allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, sta ik u graag te woord.

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan mij retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2.
Producten die aan mij  geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van een stevige verpakking zodat er geen beschadiging optreedt.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1.
De overeenkomst tussen Jel Van Rijn en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van  14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5.
Ik ben aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zal ik u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van mij het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. 

3.6.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs

4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn inclusief BTW en verzendkosten. 

4.2.
Wanneer u mij machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.4.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1.
Klachten over de levering dienen in eerste instantie per mail aan mij gemeld te worden. Wij zullen daar binnen 3 werkdagen op reageren.

5.2.
Klachten over het product zelf, dienen per mail  aan mij gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk.  Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door mij afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Ik verzoek u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.4.
Op elk product dat ik aan u lever, is een garantie van toepassing. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoek ik u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Jel Van rijn met betrekking tot de webshop Jels-winkel verzoek ik u vriendelijk het vakje aan te vinken.
Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hoop ik van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop!

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.